İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 9 Sayi: 1
İçindekiler:
Statistical Testing of Cryptographic Randomness
Sayfa: 1-11
H. Demirhan, N. Bitirim
Terör Olaylarının İstatistiksel Analizi: Türkiye Örneği
Sayfa: 12-25
Y. E. Karamanoğlu
A Review on Optimal Reinsurance under Ruin Probability Constraint
Sayfa: 26-36
B. Bulut Karageyik, Ş. Şahin
Genelleştirilmiş Doğrusal Model Bileşenlerinin Kredibilite Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 37-46
Ö. Karadağ Erdemir, M. Sucu

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi