İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 8 Sayi: 2
İçindekiler:
Kesirli Polinomlu Lojistik Regresyon Modeli
Sayfa: 27-35
N. Ata Tutkun
Döviz Kuru ve Hisse Senedi Enerji Değişimlerinin Faz Düzlemleri Aracılığıyla İncelenmesi
Sayfa: 36-57
İ. Köymen Keser

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi