İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 8 Sayi: 1
İçindekiler:
Importance of Modelling the Dependence for Risk Capital Allocation
Sayfa: 1-9
U. Karabey
Türkiye’deki İşsizlik Oranının Bulanık Doğrusal Regresyon Analiziyle Tahmini
Sayfa: 10-26
D. İçen, S. Günay

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi