İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2014 Cilt: 7 Sayi: 1
İçindekiler:
Doğrudan Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesinde Veri Madenciliği Yöntemlerin Kullanımı
Sayfa: 1-13
M.Ö. Dolgun, D. Ersel
Dağılım fonksiyonlarının yinelenmis fonksiyon sistemleri ile tahmini
Sayfa: 14-19
F. Çilingir

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi