İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2013 Cilt: 6 Sayi: 1
İçindekiler:
Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler
Sayfa: 1-13
D. Karasoy, B. Tilki
Poisson log-bilineer yaklaşımıyla Lee-Carter modellemesi ve Türkiye Uygulaması
Sayfa: 14-40
S. Demircioğlu, M. Büyükyazıcı
Karar Ağacı ile Cox karma modeli ve lastik verileri üzerine bir uygulama
Sayfa: 41-50
H. Ö. Çekim, D. Karasoy
Hassasiyet Modellemesi Yaklaşımı ile Yeni Bir Düzeltme Yöntemi
Sayfa: 51-69
F. Kul, M. Sucu

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi