İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2012 Cilt: 5 Sayi: 1
İçindekiler:
Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği
Sayfa: 1-13
B.Bulut, C.Erdemir
Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi
Sayfa: 14-22
M.Aytaç, B.Öngen
Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller
Sayfa: 23-31
S.Tüzel, M.Sucu

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi