İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 4 Sayi: 2
İçindekiler:
Kalın kuyruklı risk modellerinde iflas olasılığı
Sayfa: 39-56
B.Bulut, C. Erdemir
Sosyo-ekonomik göstergeler bakımından illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok değişkenli analizler ile incelenmesi
Sayfa: 57-68
İ. Kılıç, S.Saraçlı, S. Kolukısaoğlu
Uzun ömürlülük bonolarını fiyatlandırma: Uç değer kuramı ve kübik risk fiyatlandırma modeli
Sayfa: 69-85
A.Arık, M. Sucu

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi