İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2011 Cilt: 4 Sayi: 1
İçindekiler:
Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama payı seviyesi hesabı
Sayfa: 1-8
M. Büyükyazıcı, E. Taşar
Türkiye zorunlu trafik sigortası dalında toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalaması
Sayfa: 9-15
G. Demir Ay, M. Büyükyazıcı
Fuzzy pricing of high excess loss layer when modeling the tail with generalized Pareto distribution
Sayfa: 16-30
Y. Gençtürk, T. Tunç, D. İçen, S. Günay
Bulanık kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakımından sınıflandırılması
Sayfa: 31-38
İ. Kılıç, O. Emir, G. Kılıç

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi