İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayi: 2
İçindekiler:
Nadaraya-Watson çekirdek kestiricilerinin yarı parametrik model tahminindeki performansı üzerine bir benzetim çalışması
Sayfa: 28-36
Ö. Akkuş, S. Demir, H. Tatlıdil
Hisse senedi piyasası çalkantıları için erken uyarı sistemi: Türkiye örneği
Sayfa: 37-47
A. Topcu, O.C. Mutan
Veri madenciliği’nde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği
Sayfa: 48-58
M.Ö. Dolgun, T.G. Özdemir, D. Oğuz
Meijer’in G fonksiyonu ve istatistik teorisinde kullanımı
Sayfa: 59-69
F. Erdugan, S.Y. Öncel
Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi
Sayfa: 70-81
Y. Gençtürk, T. Sözer
A Bayesian model averaging approach to the dumping severity data over hierarchical log-linear models
Sayfa: 82-88
H. Demirhan, C. Hamurkaroğlu

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi