İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayi: 1
İçindekiler:
Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları
Sayfa: 1-8
E. Satıcı, C. Erdemir
Yoğunlaşma parametresi bilinmediğinde dairesel verilerde ortalama yön için ardışık testin uygulanması
Sayfa: 9-18
K.Ö. Peker, S. Bacanlı
Matematiksel kanıt kuramı'nda uzlaşma üretici yöntemler için bir çerçeve
Sayfa: 19-27
M. Büyükyazıcı, M. Sucu

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi