İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayi: 3
İçindekiler:
Orantısız hazardlar için parametrik ve yarı parametrik yaşam modelleri
Sayfa: 125-134
N. Ata, D. Karasoy, M. T. Sözer
İki düzeyli bağımlı değişken modelinin yarı parametrik tahmini
Sayfa: 135-143
Ö. Akkuş, S. Demir, D. Karasoy
Bağımlı aktüeryal risklerin çok değişkenli zaman serisi modeli
Sayfa: 144-163
S. Dağlıoğlu, C. Erdemir
Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar
Sayfa: 164-174
F. Tank
Tek yönlü VA için seçenek bir test yöntemi ve geliştirilen bilgisayar yazılımı
Sayfa: 175-182
E. Yıldıztepe, A. F. Özdemir

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi