İstatistikçiler Dergisi Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayi: 2
İçindekiler:
Sigortacılık sektöründe yaşam çözümlemesi: Birikimli hayat sigortaları ile ilgili bir uygulama
Sayfa: 80-87
U. Karabey, N. Ata
Lineer olmayan ayırma teoremi ve asıl minimal noktaların karakterizasyonu
Sayfa: 88-94
A. Azimli, G. Kemalbay
Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi
Sayfa: 95-104
F. Ersöz
Bazı bağımlı aktüeryal risk süreçlerinin deneysel sonuçları
Sayfa: 105-124
S. Dağlıoğlu, C. Erdemir

Dergi listesine geri dön 
Copyright 2008 İstatistikçiler Dergisi